Kirjat

Kirjoja unelmistasi, joita tarvitset hyllylläsi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

1.Kuninkaallinen tie

Freudin teos, The Interpretation of Dreams, julkaistiin vuonna 1900 uuden vuosisadan käynnistämiseksi. Tämä merkittävä kirja sisältää hänen analyysinsa omista unelmistaan ​​havainnollistaakseen unelmateoriansa. Teos välittää paitsi Freudin ymmärryksen unelmista, myös hänen alustavat ajatuksensa henkisestä toiminnasta. Se tutkii tajuttoman ajattelun teksturoituja monimutkaisuuksia ja haaveilun ja rationaalisen ajattelun monimutkaista suhdetta.

2. oven avaaminen tajuton kollektiivinen

Carl Jung laajensi tajuttoman käsitteen henkilökohtaisen ulkopuolelle kattamaan universaalin tai sen, mitä hän kutsui kollektiiviseksi tiedostamattomaksi. Hän oli tajuton kanssa ystävällisemmässä asemassa kuin Freud, ja totesi punaisessa kirjassa: ”Minun on opittava, että ajatukseni, unelmieni jäännökset ovat sieluni puhetta. Minun täytyy kantaa niitä sydämessäni ja mennä edestakaisin niitä mielessäni, kuten minulle rakkaimman henkilön sanat. ”

James Hallin Jungian Dream -tulkinta tarjoaa oivallisen johdannon Jungiin. Hall piti unta kompensoivana ja laajensi egon rajoitettua näkymää. Se välitti viestin egolle valaisemalla sen individualisaatiopolkua.

3. tehdä unelmia egolla

James Hillmanin kirja, Unelma ja alamaailma, välittää hänen radikaalin teorian teorian unelmista. Hänen kirjoituksensa on dekonstruktiivinen ja epävakaa, mikä herättää lukijan mielikuvitusta oppimaan unelmien kieltä. Hän tunsi, että sekä Freud että Jung käänsivät unen herääväksi kieleksi, ja näin tehdessään laiminlyönyt unien kumouksellisen laadun. Hän toteaa: “Meidän on käännettävä tavanomainen tapamme kääntää uni egokieleksi ja sen sijaan kääntää ego unelmakieleksi. Tämä tarkoittaa unen tekemistä egon kanssa. ”

tehdä unelmia egolla

4. unen hoitaminen

Dream Tending on tapa työskennellä unelmien parissa, jonka on kehittänyt tohtori Stephen Aizenstat. Se luo kuvitellun tilan, teatterin unelmalle päästäksesi valvetilaan. Hänen kirjansa Dream Tending on kaunopuheinen henkilökohtainen kuvaus Aizenstatin tavasta ymmärtää unia ja työskennellä heidän kanssaan. Freudin, Jungin ja Hillmanin työn pohjalta hän esittelee esimerkkejä Dream Tendingista sekä harjoituksia, jotka ohjaavat lukijaa kehittämään unelmakäytäntöä. Dream Tending on enemmän tapa olla kuin joukko tekniikoita. Se asettaa etusijalle unihuutokaupan henkilökohtaisen unelmakäytännön tärkeyden. Unelmakilpailua kannustetaan kohtaamaan unelma kärsivällisyydellä, uteliaisuudella, ”pehmeillä silmillä” ja syvällä kuuntelulla, joka tyhjentää mielikuvituksen mielen.

5. mikä on sosiaalinen unelmamatriisi?

Sosiaalinen unelma on tapa työskennellä unelmien kanssa ryhmissä, jonka on kehittänyt Gordon Lawrence. Toimitetussa kirjassaan Experiences in Social Dreaming hän kuvaa sosiaalisen unelmoinnin teoreettista perustaa ja sen käytännön sovelluksia organisaatiokonsultointiin, konfliktien ratkaisemiseen ja luoviin yhteistyöhön.

Write A Comment